رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

سه شنبه 9 خرداد ماه 1396 ساعت:
نسخه 95.06.20
IP Address: 23.20.183.212
 
دانشگاه آزاد اسلامي

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

تقویم آموزشی نیمسال دوم (بهمن) سال تحصیلی 96-1395

انتخاب واحد

دوشنبه و سه شنبه (4 و 5 یهمن) : ورودی های 93 و ماقبل

چهارشنبه و پنج شنبه (6 و 7 بهمن) : ورودی های 94

شنبه و یک شنبه (9 و 10 بهمن) : ورودی های 95

دوشنبه تا پنج شنبه (11 و 14 بهمن) : همه ورودی ها

ثبت نام ورودی های جدید

از شنبه 9 بهمن

شروع کلاس ها (هفته اول)

از شنبه 16 بهمن

انتخاب واحد با تاخیر

شنبه و یک شنبه (23 و 24 بهمن)

حذف و اضافه

شنبه (30 بهمن) تا چهارشنبه (4 اسفند)

پایان کلاس ها (هفته شانزدهم)

18 خرداد

حذف اضطراری دروس

هفته یازدهم ترم

امتحانات پایان ترم

از 20 خرداد تا 3 تیر

 

وب سایت دانشگاه

ثبت نام رشته های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه ازاد جهرم برای ترم بهمن در وب سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

رشته های تحصیلی دانشگاه

تکمیل ظرفیت پرستاری و مامایی برای ترم بهمن در وب سایت آزمون

صفحه اینستاگرام دانشگاه

Azadjahrom_Uni

 کانال تلگرام اطلاع رسانی دانشگاه (تابلو اعلانات دانشگاه)

Azadjahrom

 

شماره تماس های دانشگاه جهت ارتباط با بخش های مختلف دانشگاه

سایت خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی

سایت دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 


1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.